Gass og vedlikehold

Gassvettregler for camping

 • Bruk ALLTID regulator (påtrykksventil).
 • Max 2 stk 11kg propantanker er lov pr plass.
 • Det skal kun brukes godkjente gass-slanger. Og den kan ikke være lengre enn 1,5 meter.
 • Når det ført oppstår en uønsket situasjon, er det veldig sjeldent gassflasken som er skyldig i hendelsen. Da er det som regel kompetanse som fører til feil bruk og håndtering av utstyret som er årsaken. Manglende ettersyn av utstyret kan også være en grunn.
 • Gass-slangen burde byttes hvert 2. år, minimum hvert 3. år.
 • Flaskene MÅ ALDRI oppbevares i under bakkenivå, kjeller eller på loft.
 • Det anbefales på det sterkeste å montere en gasslekkasje-tester inni skapet, for bedre kontroll av systemet. F.eks en Alde tester.
 • Om det begynner å brenne i nærheten, steng av gassen og koble fra. Om det er forsvarlig bør du flytte beholderen i sikkerhet.
 • Kontroller slanger og koblinger, og at regulatoren er festet skikkelig.
 • Flasken skal ALLTID stå oppreist, og kobles fra og lukkes når den ikke er i bruk.
 • Luft godt ut av campingvogn/husvogn om du merker gasslukt og koble av gasstilkobling.
 • Sørg for at luftinntaket ved dysene er fritt for støv og smuss og at ventiler under skap og senger ikke er tildekket, ettersom propangass er tyngre enn luft.
 • Sørg for at gassapparat og beholder er i god stand.
 • Det anbefales å oppbevare tankene i et brannsikkert, låsbart og tydelig merket skap.
 • Finn fort lekkasjen ved å bruke lekkasjesøker eller høy-konsentrert såpe på skjøter, slange og koblinger.
 • Men flasken skal ikke stå under gassgrill når den er i bruk, kun oppbevares under grill når den er frakoblet.