Dream of Norway Caravan

Gass og vedlikehold

Gassvettregler for camping

Propan er ikke farlig, men det finnes farlige måter å bruke det på. Les dette og vær forberedt på alt.

er det noe du lurer på?

* Bruk ALLTID regulator (påtrykksventil). 

* Gass-slangen burde byttes hvert 2. år, minimum hvert 3. år. 

* Kontroller slanger og koblinger, og at regulatoren er festet skikkelig.

* Sørg for at gassapparat og beholder er i god stand.

* Max 2 stk 11kg propantanker er lov pr plass.

* Flaskene MÅ ALDRI oppbevares i under bakkenivå, kjeller eller på loft.

* Flasken skal ALLTID stå oppreist, og kobles fra og lukkes når den ikke er i bruk.

* Det anbefales å oppbevare tankene i et brannsikkert, låsbart og tydelig merket skap.

* Det skal kun brukes godkjente gass-slanger. Og den kan ikke være lengre enn 1,5 meter.

* Det anbefales på det sterkeste å montere en gasslekkasje-tester inni skapet, for bedre kontroll av systemet.  F.eks en Alde tester.

* Luft godt ut av campingvogn/husvogn om du merker gasslukt og koble av gasstilkobling.

* Finn fort lekkasjen ved å bruke lekkasjesøker eller høy-konsentrert såpe på skjøter, slange og koblinger.

* Når det ført oppstår en uønsket situasjon, er det veldig sjeldent gassflasken som er skyldig i hendelsen. Da er det som regel kompetanse som fører til feil bruk og håndtering av utstyret som er årsaken. Manglende ettersyn av utstyret kan også være en grunn.

* Om det begynner å brenne i nærheten, steng av gassen og koble fra. Om det er forsvarlig bør du flytte beholderen i sikkerhet.

* Sørg for at luftinntaket ved dysene er fritt for støv og smuss og at ventiler under skap og senger ikke er tildekket, ettersom propangass er tyngre enn luft.

* Men flasken skal ikke stå under gassgrill når den er i bruk, kun oppbevares under grill når den er frakoblet.

Med utdrag fra dsb, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Når du har et fast opplegg for gass. Hva har du lov til?

Bruker du mye gass i campingvogna/husvogna, vurderer du kanskje å ha et fast opplegg for gass.  Her har du oversikten over hva DU selv kan gjøre og hva du må overlate til fagfolk:

Gassvarsler og alarmer:

Du har selv lov til å sette opp gassdetektor og kullosdetektor, så lenge disse har batteri eller skal plugges i stikkontakten. Husk å sjekke bruksanvisningen slik at du plasserer detektoren riktig.  Lekkasjetester/varsler som skal festes på gassrør må monteres av fagfolk.

Utvendig propanskap:

Skap til oppbevaring av gass utendørs kan du montere selv.  Utendørsskap for oppbevaring av gass SKAL være av ikke-brennbart materiale, for eksempel stål.

Gassflaskene skal oppbevares stående og sikres mot å velte. Skapet skal være låst.

Skal du oppbevare gass utendørs for vinterbruk bør du velge gassflasker i stål fremfor kompositt (lettvekts flaske).  Dersom gassforbruket er høyt og temperaturen der flaska står er svært lav, kan dette gjøre at du får for lite gass til gassapparatet.

Gass-slange eller fast røropplegg:

Som ufaglært har du lov til å montere inntil 1,5 meter gass-slange med regulator – mellom propanflasken og gassapparatet, som for eksempel komfyr eller grill. Det er IKKE lov å legge gass-slange gjennom vegg. Vil du lede gass gjennom vegg, må det gjøres gjennom faste rør og dette MÅ overlates til fagfolk.  Dette gjelder for alle typer gassrør.

Dette KAN du montere selv:

Gass-slange inntil 1,5 meter mellom gassbeholder og gassutstyr.

Gassdetektor og kullosdetektor med batteri eller plugg tilstikkontakt.

Dette kan du IKKE montere selv:

Har gassopplegget;

Stengeventil, gassførende rør, tanker eller fordampere, gassførende slange gjennom vegg, lekkasjevarsler som sitter på rør – MÅ du overlate jobben til de profesjonelle.

Kilde: dsb – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.